پروژه اصلاح و جابجایی شبکه برق فرسوده ۶ روستای شهرستان دهگلان

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

مدیر توزیع برق شهرستان دهگلان از اجرای پروژه اصلاح و جابجایی شبکه برق فرسوده 6 روستای شهرستان دهگلان با اعتباری بالغ بر 1میلیاردو سیصد میلیون ریال خبر داد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان آقامحمدی مدیر توزیع برق شهرستان دهگلان در تشریح این خبر گفت: در راستای رفع نقاط معضل دار و رفع حــــــریم شبکـه و جلوگیری از بروز خسارت جانی و مالی به شهروندان و حفاظت از تاسیسات و تجهیزات توزیع برق  در روستاهای ( بلدستی،توبره ریز،بهمن آباد،عباسجوب،قره بلاغ،گردمیران سفلی،زاغه ) شهرستان دهگلان ،نقاط مخاطره آمیز شبکه فشار ضعیف درسطح روستاهای این شهرستان اصلاح، جابجایی و به بهره برداری رسید.

وی در ادامه اذعان داشت: درراستای اجرای پروژه اصلاح و جابجایی شبکه فشار ضعیف تعدادی از روستاهای این شهرستان اقدام به جابجایی و برکناری ۴۲ اصله تیربرق فرسوده و رفع حریم ساختمانهای مسکونی در قالب دستورکار‌های مختلف با اعتباری بالغ بر ۱ میلیاردو سیصد میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی در ادامه افزود: اهداف از اجرای این پروژه رفع حریم نقاط مخاطره آمیز شبکه ،‌ترمیم شبکه فرسوده سطح روستاها ، رفع ضعف ولتاژ ، کنترل حریم فشار ضعیف ، اصلاح روشنای معابر ،کاهش خطرات بالقوه برق گرفتگی ، کاهش تلفات شبکه و در نهایت  ایمن سازی محیط برای مردم عزیز ساکن در روستاها بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد:امروزه به دلیل گسـترش ساخت و ساز‌ها و نیـاز به خدمات متناسب از جملــــــه بهره منـــــدی از انـرژی برق، خطـوط انتقال و توزیـع برق در هـر مکانی قابل مشـاهده اسـت، از این رو با توجه به گسـترش و توسـعه روزافـزون این تاسیسـات، نیــــاز به وجود قوانیـن و مقرراتی در جهت سـازماندهی ایـن امور و رعایت مسـایل فنـی، ایمنی و…، ضروری اسـت، یکـی از این مقررات، پیش بینی حریم در اطراف تاسیسـات و خطــــوط شـبکه برق اسـت، در واقع، سـالیانه با نقض ایـن حریم، خطرات و زیان‌های بسـیاری بر افراد سـاکن در این مناطق و شـرکت هـای برق متحمل می‌شـود

image_pdfimage_print