تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۹ دی ۱۳۹۹

به گزارش  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کردستان  اسعدخالدی در تشریح این خبرگفت:راه اندازی تجهیزات برقرسانی یک واحدایستگاه آب شرب درروستای قار،گامی موثردرجهت حل مشکل آب شرب وبهبودوضعیت آبرسانی به مردم روستاست.

وی بااشاره به اهمیت این پروژه درتامین آب شرب روستای قارافزود:یکدستگاه پست  ترانسفورماتورهوایی باظرفیت ۷۵کیلوولت آمپرو۲۲۲مترشبکه فشارمتوسط هوایی  باهادی روکش دارجهت تامین برق انشعاب ۵۰کیلوواتی پمپاژآب شرب روستای قار احداث شده است همچنین بیش ازیک کیلومترازشبکه فشارمتوسط  هوایی تغذیه کننده پست مذکوراورهال واصلاح گردید.مدیراموربرق جنوب سنندج در همین خصوص گفت:اجرای  عملیات برقرسانی به ایستگاه آب شرب روستای قاربامشارکت شرکت توزیع انجام وبااعتباری افزون بر۲۰۰میلیون تومان ازمحل اعتبارات شرکت آبفا به بهره برداری رسید.خالدی درپایان خاطر نشان کرد:ارتقای ضریب اطمینان شبکه ورضایتمندی مردم ومشترکان را ازمهمترین اهداف اجرایی  این طرح دانست.

image_pdfimage_print