تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۵ تیر ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمدآزاد حسینی درتشریح این خبر گفت : باهدف انتقال وهدایت پساب فاضلاب روستایی واستفاده بهینه از تاسیسات وتجهیزات فاضلاب وبالابردن سطح ایمنی وبهداشتی منطقه وهمچنین مدیریت مصرف انرژی وکاهش هزینه های مازاد،پروژه برقرسانی وخرید دیماند مربوط به سیستم انتقال  فاضلاب روستای سراب قامیش  به تصفیه خانه فاضلاب سنندج درفازاول طرح بااعتباری بالغ بر دویست میلیون تومان اجرا ودرمدار بهره برداری قرارگرفت.

وی با اشاره به اهمیت پروژه درمسائل زیست محیطی افزود : یک دستگاه پست ترانسفورماتورهوایی باظرفیت kva100به جهت تامین برق انشعاب kw80پروژه انتقال فاضلاب روستای سراب قامیش زیر خط موجوداحداث شده است، همچنین بیش از ۵/۱کیلومتراز شبکه فشار متوسط هوایی تغذیه کننده پست احداثی اصلاح واورهال گردید.

حسینی  با تاکید براینکه پروژه هدایت  فاضلاب روستایی به تصفیه خانه  فاضلاب سنندج یک تهدید بهداشتی را درمنطقه به فرصت تبدیل نموده اضافه کرد : از آنجایی که یکی از منابع آلوده کننده سدقشلاق ورودفاضلاب روستای سراب قامیش  به این مخزن بودبابرقرسانی به  این پروژه وبهره برداری از آن مشکل ورود فاضلاب به مخزن سدقشلاق به طورکامل برطرف گردید.وفاضلاب روستا ی سراب قامیش به مسیردیگری انتقال یافت.

جلوگیری ازورودفاضلاب به آبهای سطحی ومخزن سد  قشلاق ،تبدیل فاضلاب شهری به آب قابل استفاده درزمین های کشاورزی ،فضای سبزوشستشوی معابر،افزایش قدرت خودپالایی رودهای محلی وافزایش سلامت روستاییان وکمک به نجات سد قشلاق ازجمله مزایای اجرای این پروژه است.

گفتنی است پروژه پمپاژ فاضلاب  روستای سراب قامیش باظرفیت انتقال ۱۷۲۸مترمکعب فاضلاب درشبانه روز درفازاول طرح  بطول ۶کیلومترتوسط شرکت آب وفاضلاب استان اجراگردیده است.

image_pdfimage_print