تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق جنوب سنندج ازبهره برداری از پروژه رفع ضعف ولتاژ وکاهش تلفات خیابان جامی با اعتباری بالغ بر 4میلیاردو 800 میلیون ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان اسعد خالدی در تشریح این خبر گفت: باتوجه به افزایش بی سابقه دمای هوا وروند روبه رشد مشترکان و همخوانی نداشتن میزان مصرف با شبکه برق ، برخی از مناطق شهری با افت ولتاژ روبرو شده و همین امر باعث عدم تعادل بار و ایجاد خاموشی های ناخواسته می شود.

وی در ادامه تامین برق مشترکان با ولتاژ لازم را از ضروریات عنوان کرد و افزود :  بابرق دارشدن یک دستگاه پست ترانسفورماتور هوایی ۲۰۰کیلوولت و احداث ۱۸۰متر خط ۲۰کیلو ولت و۱۰۰متر کابل کشی فشار ضعیف زمینی بخش عمده ای از مشکلات افت ولتاژ خیابان جامی برطرف وکاهش خاموشی دراین منطقه نسبت به سنوات قبل حاصل شده است .

خالدی تعویض سیم ها وکابل های فرسوده با جایگزین کردن کابل های خودنگهدار را ازجمله اقدامات برق جنوب درراستای بهبودکیفیت ولتاژتحویلی وتامین برق مطمئن وپایدار برای مشترکان خیابان جامی اعلام کرد وگفت : بسیاری ازپروژه های حوزه این امور در سال جاری  به بحث کاهش تلفات و بهبود ولتاژاختصاص پیداکرده است .

مدیربرق جنوب سنندج ازهزینه کرد معادل ۱۵ میلیارد ریال اعتبارتوسط شرکت توزیع برای بهبود ولتاژ درسال گذشته درحوزه برق جنوب خبرداد وابراز داشت: تاکنون نیز بامساعدت های انجام شده بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برای حل مشکلات افت فشاربرق وارتقای ولتاژ توسط این اموربرای اجرای پروژه های مرتبط هزینه  شده است.

image_pdfimage_print