تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ تیر ۱۴۰۰

مدیر امور توزیع برق جنوب سنندج ازاتمام پروژه رفع ضعف ولتاژ وکاهش تلفات انرژی در ناحیه منفصل شهری آساوله با اعتبار 5 میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع  نیروی برق استان کردستان اسعدخالدی درتشریح این خبرگفت : پروژه رفع ضعف ولتاژ آساوله باهدف تعدیل بارشبکه وبهبودکیفیت ولتاژ تحویلی به مشترکان این منطقه بااعتبار ۵ میلیارد ریال ازمحل منابع داخلی شرکت درقالب طرحهای اصلاح وبهسازی، اجرا و به بهره برداری رسید.

وی در ادامه اذعان داشت : به منظوراجرا و بهره برداری این پروژه در مجموع، ۲۰۰مترشبکه فشارمتوسط احداث ویکدستگاه پست ترانسفورماتورهوایی باقدرت ۲۰۰کیلوولت آمپردرمحل نصب وراه اندازی و همچنین ۱۰۰مترکابل کشی فشارضعیف زمینی به منظورفیدرگیری ازپست مذکوردرمحل احداث شده است.

خالدی در ادامه با تاکید بر اینکه این پروژه ضمن جلب رضایت مشترکان، منجربه استاندارد سازی شبکه وکاهش تلفات درمحل شده اضافه کرد: احداث ترانسفورماتور در مرکز بار موجب کاهش طول فیدرهای فشارضعیف و کاهش بار پست های همجوار خواهد شد.

مدیرامور تویع برق جنوب سنندج درادامه خاطرنشان کرد: همچنین با نصب سرخط های تغذیه برروی شبکه توزیع ناحیه پرجمعیت آساوله ،مشترکان این مناطق برق مطمئن وپایداردریافت نموده ومشکلی دررابطه باقطعی های  مکرر برق وخاموشی ناخواسته نخواهندداشت.

 وی درپایان ارائه برق مطمئن وپایدار را ازاولویت های اصلی این امور برق شهرستان سنندج  عنوان کردوتصریح نمود: باپایش مستمر وبازدیدهای فنی ،مناطق دارای ضعف ولتاژ شناسایی وطبق برنامه زمانبندی شده باتامین اعتبار، تمامی شبکه ها ی مورد نظر ،اصلاح و ساماندهی خواهد شد.

image_pdfimage_print