کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقTemporary reduction of branching amperage of subscribers of power distribution companies

شرح خدمت :
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

   
:   Service Discription
Temporary reduction of branching amperage of subscribers of power distribution companies

متوسط زمان ارائه خدمت : ۱۵ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱