کتاب با عنوان :   تدوین و تألیف کتاب آموزش Digsilent در شبکه های توزیع

این کتاب بر مبنای آموزش  Digsilent 15.7.1  پایه ریزی شده که با بهره‌گیری از آن مطالعاتی همچون مطالعات پخش‌بار، مطالعات کاهش تلفات، اتصال‌کوتاه، مکان‌یابی بهینه خازن ، بازآرایی شبکه‌های توزیع، بهینه‌سازی سایز هادی‌ها و کابل‌های در شبکه‌های توزیع و مطالعات هارمونیکی آموزش داده شده است.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹