تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

مدیر اموربرق شمال سنندج گفت: کل شبکه برق دو شهر حسین آباد و شویشه شهرستان سنندج با اعتباری بالغ بر۶۰۰ میلیون تومان اصلاح و ایمن سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، آزادحسینی مدیر امور برق شمال سنندج گفت: افزایش ساخت و سازها و مجاورت آنها با شبکه های توزیع برق منجر به برخورد اجسام خارجی با شبکه و در نهایت باعث بروز حوادث و ایجاد خاموشی در شبکه می شود که در همین راستا ایمن سازی شبکه این دوشهر در دستور کار قرار گرفت.

حسینی با بیان اینکه در مجموع در این دوشهر ۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف اصلاح و بهسازی شده است، افزود: تعمیر، اصلاح و ایمن سازی پایه های روشنایی، تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار، اصلاح انشعاب و همچنین اصلاح حریم شبکه از جمله اقدامات صورت گرفته در اجرای این طرح بود.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این پروژه خاموشی های احتمالی در این دوشهر مرتفع گردید، اظهار داشت: در اجرای این پروژه  تمام نکات ایمنی ودستورالعمل اجرایی احداث شبکه سیم به کابل خودنگهدار با توجه به تردد عابرین درمحلات این دوشهر به طور کامل رعایت شد.

مدیر اموربرق شمال سنندج در ادامه افزایش قابلیت اطمینان شبکه را مهمترین دستاورد اجرای این پروژه عنوان کرد و افزود: اجرای چنین پروژه ای علاوه برکاهش هزینه ها وتلفات احتمالی، رضایت شهروندان را نیزبه دنبال خواهد داشت.

شایان ذکر است اصلاح و بهسازی شبکه فشار متوسط شهر حسین آباد به صورت همزمان در دستورکار قرار گرفت که متاسفانه به دلیل عدم ارائه معبر(بروکف) توسط ارگانهای ذیربط این امر تاکنون انجام نشده است.

image_pdfimage_print