کنترل پیک بار مصرف برقPeak load control of power consumption

شرح خدمت :

در این خدمت مشترکین صنعتی ، کشاورزی ، تجاری ، ادارات و مولدهای خود تامین میتوانند طرح های مدیریت مصرف در زمان پیک بار را مشاهده کرده و با ثبت نام و مشارکت در طرح موردنظر ، از تخفیفات هزینه انرژی مصرفی برخوردار گردند.

    :   Service Discription

In this service, industrial, agricultural, office, commercial and power-generator consumers can view consumption management plans during peak hours and receive energy cost discounts by registering and contributing in the plan.

متوسط زمان ارائه خدمت : آنی

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : نیاز ندارد

سوالات متداول

طرح های مدیریت پیک بار هرساله در فصل گرم تعریف شده برای شرکت توزیع ارائه میشوند و اطلاعات مربوط به طرح ها در این خدمت ارائه میگردد و قبل از ثبت درخواست قابل مشاهده میباشند.

با مراجعه به این خدمت اطلاعات بروزرسانی شده مربوط به هر طرح قابل مشاهده میباشد. با مطالعه و بررسی طرح ها میتوان هنگام ثبت درخواست نوع طرح مدنظر را انتخاب و پس از انجام ثبت نام مفادمربوط به طرح را رعایت نمود.

پس از پایان اجرای طرح در فصل گرم طبق بررسی مصارف مشترکینی که در طرح ها شرکت کرده اند تخفیفات محاسبه و پس از اعمال آن به مشترک اعلام خواهد شد

تخفیفات پس از اعمال ، از طریق پیامک به مشترکین اعلام میشود و در سایت دستگاه و یا نرم افزار برق من قابل مشاهده خواهند بود
وهمچنین در صورتحساب یا قبض مشترک به صورت بستانکاری اعمال می شود

اکثر مشترکینی که در طرح های مدیریت پیک بار شرکت میکنند دارای کنتروهای فهام قرائت از راه دور میباشند و مصارف آنها در هرساعت بصورت الکترونیکی برای شرکت توزیع ارسال میگردد.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱