گالری تصاویر -بیست وهشتمین جشنواره تجلیل از دانشجویان و دانش آموزان ممتاز شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ۱۳۹۸