گزارش عملکرد( امربه معروف و نهی از منکر ) شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در سال۹۹

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (۱ رای, میانگین: ۵.۰۰ از ۵)
Loading...

image_pdfimage_print