تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعیه
پیرو سلسله نشست ها و هماهنگی های مجمع عمومی با حضور اعضای هیات امنای مسکن، درخصوص خرید زمین‌های شهرک آریز سنندج ( جاده قدیم سنندج_ مریوان ) به تعداد ۲۰ قطعه ، در نهایت مقررشد تا ثبت نام این پروژه سرمایه گذاری از ( ۲۲خردادماه ) آغاز گردد؛ همزمان باشروع ثبت نام تا ساعت ۱۳ (سه شنبه ۲۲ خرداد ) تعدادی از کارکنان به تعداد ۱۱ نفر بامراجعه فردی و یا گروهی به نماینده ی هیات امنا، ضمن اعلام آمادگی نسبت به  ثبت نام اولیه وشرکت دراین پروژه از طریق تنظیم فرم های مربوطه اقدام نموده و با تعیین میزان قدرالسهم خود، (متناسب با توان مالی ) تا روز سه شنبه جمعا” به میزان  ۱۳سهم ، سرمایه گذاری  خود را قطعی و محرز نمودند .
♦در ادامه باتوجه به نهایی شدن این پروژه ومحدویت زمان برای عقدقرارداد و مبایعه نامه فردی بامالک، از آندسته ازهمکاران شاغل و یا بازنشسته که تمایل به مشارکت و سرمایه گذاری در این پروژه قطعی شده را دارند خواسته شده تا با مراجعه به آقای میمن مرادی همکارامورمالی (شماره تماس ۰۹۱۸۸۸۱۲۰۴۸ ) ضمن تکمیل فرم ثبت نام اولیه وسایر  فرم‌ های مربوطه ، حداکثر تاساعت ۱۲ مورخ ۲۶خرداد ماه جاری اقدام نمایند.
مجددا تاکید می‌شود که شرایط سهمیه هرفرد برای پرداخت بدین صورت است که با نهایت تخفیف حاصل شده ، ثمن‌ معامله دو میلیارد و دویست و بیست میلیون تومان برای یک قطعه زمین شش دانگ حدود ۱۷۰  الی  ۱۸۰ متر مربع می باشد( امکان ساخت سه طبقه و پیلوت برای سه نفر ) که از کل مبلغ پرداخت به ازای قدرالسهم  هرنفر ( حدود۷۴۰ میلیون تومان) خواهدبود.
خاطرنشان میگردد میزان ۴۰ درصد (به مبلغ حدود ۲۹۰ میلیون تومان) از یک سوم ارزش قدرالسهم  هر یک از سه نفر، تاهفته اول تیرماه سالجاری همزمان باتنظیم مبایعه نامه دربنگاه معاملاتی ذیصلاح، لازم است درقالب چک بین بانکی پیش پرداخت  گردد و مابقی آن طی دو مرحله ( هر مرحله ۳۰درصد به فاصله یکماه، یکماه )قابلیت واریز را دارد.
درصورت گرفتن هرگونه امتیاز و توافقات بعدی با صاحب ملک طی روزهای آتی اطلاع رسانی بنحو مقتضی انجام می پذیرد.
خاطر نشان میگردد باتوجه به تمایل و رسیدن حدنصاب افراد شرکت کننده،هرکدام ازپرسنلی که زودتر نسبت به‌ ثبت نام اقدام نمایند دراولویت برای انتخاب نوع زمین ( شمالی، جنوبی، دوکله و یا … ) خواهند بود.
حسب بررسی های میدانی و کسب نظر از کارشناسان املاک ، زمینهای فوق دارای موقعیت مناسب وارزش افزوده بوده وتعاونی های: مسکن، فرمانداری، استانداری،جهاد کشاورزی و تاکسیرانی درمجاورت آن قرارگرفته است.

در پایان به اطلاع میرساند هریک از همکاران متقاضی بازنشسته ابتدا از طریق کانون بازنشستگان ثبت نام نموده و متعاقبا” کانون بازنشستگان لیست نهایی متقاضیان را جهت تنظیم فرم های مربوطه به نماینده هیئت امنای مسکن (آقای میمن مرادی/امورمالی) معرفی و اعلام می نمایند.

image_pdfimage_print