تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق شهرستان قروه گفت: در مجموع از ۱۲۱ روستای موجود در شهرستان قروه تاکنون شبکه سیم مسی ۵۶ روستای آن به طور کامل به کابل خودنگهداری تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، فرهاد میمنت آبادی مدیر توزیع برق شهرستان قروه گفت: به منظورحذف شبکه های فرسوده ، افزایش ضریب ایمنی شبکه، ایجاد مبلمان شهری و روستایی واستاندارد سازی شبکه برق، پروژه تبدیل شبکه های سیم مسی به کابل خودنگهدار مطابق باچشم انداز تعیین شده در شهرستان قروه همزمان با سراسر استان درحال اجرا است.

مدیر توزیع برق شهرستان قروه افزود: در مجموع از ۱۲۱ روستای موجود در شهرستان قروه درحال حاضر شبکه سیم مسی  در ۵۶ روستای این شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

میمنت آبادی با اشاره به اینکه از این ۵۶ روستا، شبکه توزیع برق ۳ روستای آق بلاق، گنداب سفلی وشکوه آباد طی دوماه اخیر اصلاح و به کابل خودنگهدار تبدیل شد، بیان کرد: در اجرای این طرح ۸۵۰۰ متر کابل خودنگهدار جایگزین شبکه سیم مسی فرسوده شد و همچنین مشکل رفع حریم در این روستاها نیز مرتفع گردید.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه در ۳ روستای شهرستان قروه بیش از ۹ میلیاردو یکصد میلیون ریال اعتبار از محل منابع داخلی شرکت هزینه شد، افزود: همزمان با اجرای این طرح ۱۳۷ اصله تیر فرسوده نیز در این روستاها تعویض و جابجا گردید.

مدیر توزیع برق شهرستان قروه اضافه کرد: ازابتدای اجرای طرح تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در شهرستان قروه، تاکنون بالغ بر۱۵۰کیلومترشبکه شهری و روستایی اصلاح و به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

وی درپایان گفت : با تداوم فعالیت های صورت گرفته در این مدیریت، روند اصلاح و بهینه سازی شبکه فرسوده و رفع حریم در این شهرستان به صورت جد ادامه دارد.

image_pdfimage_print