۶۷ درصد شبکه برق سیم درشهرستان دهگلان به کابل خودنگهدار تبدیل شد

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۹ دی ۱۴۰۰

مدیربرق شهرستان دهگلان گفت: تاکنون ۲۰۰ کیلومتر شبکه سیم مسی درسطح شهرستان دهگلان به کابل خود نگهدار تبدیل‌شده که معادل ۶۷ درصد کل شبکه سیم فشار ضعیف دراین شهرستان است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، کیومرث آقامحمدی مدیربرق شهرستان دهگلان گفت: ۲۹۷ کیلومترشبکه سیم مسی فشارضعیف هوایی درشهرستان دهگلان وجودداردکه ازابتدای اجرای طرح تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار تاکنون ۲۰۰کیلومترشبکه، معادل ۶۷ درصد اصلاح وبه کابل خودنگهدارتبدیل شده است .

وی با بیان اینکه این طرح از اواخر سال ۹۸ آغاز شده است، افزود: امسال تاکنون ازمحل اعتبارات طرح کاهش تلفات توانیر، ۳۰کیلومتر شبکه سیم مسی در این شهرستان به کابل خود نگهدار تبدیل شده است.

آقامحمدی بیان کرد:برای اجرای این طرح امسال یک میلیاردوپانصدمیلیون تومان اعتبارصرف شده است.

وی با بیان اینکه افزایش پایداری شبکه ،بهبودمبلمان شهری وروستای ،جلوگیری ازسرقت شبکه و استانداردسازی شبکه توزیع ازاهداف اصلی اجرای این طرح است، اظهار داشت: کل شبکه توزیع برق شهری این شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی با آب و هوای سرد موجب فرسودگی سریع تجهیزات  ونیزشبکه های توزیع برق  درروستاها می شود افزود:مقرر است تا شهریور ماه سال آینده تمام شبکه های توزیع برق روستایی این شهرستان به کابل خودنگهدارتبدیل شود.

شهردهگلان با ۷۰ کیلومتر شبکه برق شهری ،بعد از شهرهای سروآباد و کامیاران سومین شهر استان است که عاری از شبکه سیم مسی است و کل آن به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

image_pdfimage_print