نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقReinstalling the branch of the electricity distribution companies

شرح خدمت :

مشترکین میتوانند درخواست نصب مجدد انشعاب امپری را به شکل غیرحضوری ارایه دھند. لازم به ذکر است که این خدمت برای سایر مشترکین تعریف نشده است.

   
:   Service Discription
Subscribers can request the reinstallation of the amp branch in absentia. It should be noted that this service is not defined for other subscribers

متوسط زمان ارائه خدمت : یک روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض

سوالات متداول

 این نوع خدمت زمانی که انشعاب بصورت موقت قطع شده و به درخواست مشترک مجددا نصب می شود.

میتوان از طریق اپلیکیشن برق من این درخواست را ثبت کنید

مدارک،قولنامه یا سند مالکیت ملک، کپی کارت ملی، تسویه بدهی

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱