تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰


 

نظرسنجی  رضایت از سرعت عملکرد واحد عملیات و اتفاقات  ۱۲۱
سوال نظرسنجی: ایا از سرعت پاسخگویی و عملکرد واحد عملیات و اتفاقات  ۱۲۱رضایت دارید ؟

نتیجه:
  • بله (۹۸ مورد)
  • خیر (۳ مورد)
شروع نظرسنجی ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
پایان نظرسنجی ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
وضعیت نظرسنجی پایان یافته
رأی دهندگان ۱۰۱نفر
اقدامات:
با توجه به رضایت حداکثری از عملکرد واحد ۱۲۱ نیازی به تغییر شوه پاسخگویی این واحد نبود.

 

نظرسنجی  قبض پیامکی
سوال نظرسنجی: ایا از دریافت منظم و آسان قبوض پیامکی رضایت دارید ؟

رضایت دارید ؟

نتیجه:
  • بله (۱۸۲ مورد)
  • خیر (۱۸ مورد)
شروع نظرسنجی ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
پایان نظرسنجی ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
وضعیت نظرسنجی پایان یافته
رأی دهندگان ۲۰۰نفر
اقدامات:
با توجه به  عدم رضایت ۱۸ نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی تصمیم بر این شد که مامورین قرائت به هنگام قرائت کنتور ها اقدام به دریافت شماره موبایل نیز نمایند . همچنین بر روی پورتال شرکت دسترسی به ثبت شماره همراه مشرکین نیز در صفحه نخست سایت قرار گرفت 

 

 


 

نظرسنجی روشنایی معابر
سوال نظرسنجی:  آیا از رفع مشکل روشنایی معابر رضایت دارید؟

نتیجه:
  • بله (۵۵۰ مورد)
  • خیر (۹۰ مورد)
شروع نظرسنجی ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
پایان نظرسنجی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت نظرسنجی پایان یافته
رأی دهندگان ۶۱۵ نفر
اقدامات:

اهمیت روشنایی معابر در سطح خیابان ها و کوچه های شهر و روستا از موضوعات  بسیار مهم و مورد انتظار جامعه است که نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت جانی و مالی مردم دارد. از سویی دیگر تداوم پایدار این خدمت موجب جلب رضایت خاطر مردم و تأخیر در رفع مشکلات روشنایی معابر ، مشکلات ونارسایی های را در جامعه ایجاد خواهد نمود که گاهاً نارضایتی مردمی را ایجاد خواهد نمود.

وجود شاخص زمانی مشخص جهت اجابت درخواست مردم در  زمینه رفع روشنایی معابر ، نیازها و الزاماتی را می طلبد که در صورت وجود امکانات لازم ، زمینه توسعه خدمات و در نهایت افزایش رضایت مردم را فراهم خواهد نمود.

اهمیت روشنایی معابر در سطح خیابان ها و کوچه های شهر و روستا از موضوعات  بسیار مهم و مورد انتظار جامعه است که نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت جانی و مالی مردم دارد. از سویی دیگر تداوم پایدار این خدمت موجب جلب رضایت خاطر مردم و تأخیر در رفع مشکلات روشنایی معابر ، مشکلات ونارسایی های را در جامعه ایجاد خواهد نمود که گاهاً نارضایتی مردمی را ایجاد خواهد نمود.

وجود شاخص زمانی مشخص جهت اجابت درخواست مردم در  زمینه رفع روشنایی معابر ، نیازها و الزاماتی را می طلبد که در صورت وجود امکانات لازم ، زمینه توسعه خدمات و در نهایت افزایش رضایت مردم را فراهم خواهد نمود.

image_pdfimage_print