تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ بروزرسانی: ۸ مرداد ۱۴۰۲

همکار گرامی ؛ باسلام

با عنایت به انجام نظرسنجی بیمه درمان با موضوع ” میزان رضایت همکاران رسمی و بازنشسته از ابعاد مختلف عملکرد بیمه آتیه سازان حافظ در بازه زمانی ۱ آبان ۱۴۰۱   تاکنون خواهشمند است ضمن توجه به نکات مهم ذیل به سئوالات مربوطه پاسخ دهید:

نکات مهم در پاسخگویی به سئوالات :

  • نظرسنجی ویژه همکاران رسمی و بازنشسته استان می باشد.
  • لطفاً برای هر سئوالی که پاسخی نداشتید یا اطلاعی نداشتید به گزینهنظری ندارم پاسخ دهید.

نظرسنجي بيمه درمان با موضوع " ميزان رضايت همكاران رسمي و بازنشسته از ابعاد مختلف عملكرد بيمه آتيه سازان حافظ در بازه زماني 1 آبان 1401 تاكنون