تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق جنوب سنندج ازاجراي پروژه جابجایی 12کیلومترخط 20کیلوولت داخل حوزه آبگیرسدژاوه خبرداد.

به گزارش  روابط عمومی توزیع  برق  شهرستان سنندج اسعدخالدی درتشریح  این خبرگفت :پروژه جابجایی شبکه ۲۰کیلوولت بااحداث وجمع آوری ۱۲کیلومترشبکه فشارمتوسط هوایی فیدرچناره باهدف آزادسازی درداخل حوزه آبگیرسدژاوه درطول مسیراجراشده است

وی در ادامه اذعان داشت:با اجرای این پروژه ، اجرای فازدوم  طرح در حدفاصل دوراهی سو تاروستای دولاب ،۲۰دستگاه ترانسفورماتورباقدرتهای مختلف (۵۰و۱۰۰و۲۰۰)اصلاح وجابجامیگردد البته درفازاول  ۱۲کیلومترشبکه فشارمتوسط به منظورآزاد سازی محوطه سد جهت آبگیری، برکناروجمع آوری شده است .

مدیربرق جنوب سنندج درادامه اظهارداشت :جابجایی خطوط وپستها  بانظارت ومشارکت واحدمهندسی برق جنوب  درحال اجرا  وبااعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال ازمحل اعتبارات سدژاوه بزودی به بهره برداری میرسد.

وی درپایان خاطرنشان کرد :این پروژه باکمترین زمان خاموشی درروستاهای مجاورسدوحداقل زمان ممکن درحال اتمام است.

image_pdfimage_print