خدمات غیر حضوری

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

ارائه خدمات شرکت توزیع نیروی برق کردستان به صورت غیر حضوری از ابتدای بهمن ماه

ارائه خدمات شرکت توزیع نیروی برق کردستان به صورت غیر حضوری از ابتدای بهمن ماه


image_pdfimage_print