اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقModification of the branch service of the electricity distribution companies

شرح خدمت :
در صورتی که مشترک درخواست اصلاح سرویس انشعاب آمپری (مواردی مانند: تعویض تخته کنتور، کابل و...) را داشته باشد، میتواند به شکل غیرحضوری از طریق این خدمت، درخواست خود را ثبت نماید.


   
:   Service Discription
If the subscriber has a request to correct the amp branch service (items such as: replacement of meter board, cable, etc.), she can register her request in absentia through this service.(feminine)

متوسط زمان ارائه خدمت : ۴ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول

خیر بر اساس بند ۴-۴۱-۱ آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده و انتقال آن به ملک دیگر ممنوع است.

خیر طبق بند ۴-۴۱-۲ آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب نصب شده به صورت مجزا از ملک قابل فروش، معامله یا واگذاری به دیگری نمی باشد

خیر هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب و تغییر مکان بایستی توسط صاحب ملک و یا وکیل او ارائه شود.

مطابق بند ۴-۳۹-۳ آیین نامه تعرفه های برق هزینه تغییرات شبکه و کابل که در اثر تغییر مکان ایجاد شود به عهده مشترک می باشد.

بر اساس بند ۴-۴۱-۳ آیین نامه تعرفه های برق در صورتی که حوادث طبیعی یا موارد مصرح در قانون نیاز به تغییر مکان انشعاب برق را ایجاد کند، با مجوز هیئت مدیره شرکت توزیع در حکم جابجایی داخلی محسوب شده و امکان جابجایی به محل جدید را خواهد داشت.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱