تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیر توزیع برق شهرستان سنندج اعلام کرد: برق تعداد 3102 فقره انشعاب غیردائم مراکز حاشیه ای و نواحی منفصل شهری سنندج، جهت تقلیل انشعابات غیرمجاز و کاهش تلفات، تأمین شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، محمد سعید سلطانی با اشاره به تلاش جهت ساماندهی انشعابات سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج، اظهار کرد: در این راستا بیش از سه هزار انشعاب غیر مجاز در نقاط مختلف سطح شهر و روستای سنندج شناسایی شد.

وی با بیان اینکه طی سال ۹۷ تعداد سه هزار و  ۱۰۲ فقره انشعاب غیردائم به متقاضیان واگذار شد، گفت: در این راستا جهت تأمین برق غیردائم متقاضیان شهرک نایسر در محدوده های شهرک آوان، شهرک بهارستان و شهرک سیرانگاه ۶۰۰متر شبکه فشار متوسط هوایی، ۵۵۵۰ متر شبکه فشار ضعیف و۳دستگاه پست  ترانسفورماتور با قدرت ۳۱۵، ۲۰۰ و ۱۰۰ کیلوولت آمپر احداث شد.

مدیر امور توزیع برق شهرستان سنندج میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه را ۶۳۰۰میلیون ریال دانست.

وی دیگر پروژه صورت گرفته در این راستا را احداث ۲۹۵۰ متر شبکه فشار متوسط و ضعیف و همچنین راه اندازی ۲ دستگاه پست ترانسفورماتور هوایی ۱۰۰ کیلوولت آمپر در شهرک ننله دانست و تصریح کرد: این طرح در محدوده شهرک امام رضا و شهرک طریقت ننله به منظور ساماندهی انشعابات غیرمجاز بود که در سال گذشته انجام گرفت.

سلطانی اعتبار هزینه شده برای این طرح را  ۲۶۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل اعتبارات داخلی شرکت تأمین شد.

وی تأکید کرد: با تقلیل انشعابات غیرمجاز علاوه بر کاهش تلفات می توان از محل هزینه های صرفه جویی شده جهت توسعه و بهینه سازی شبکه سایر بخشها استفاده کرد.

مدیر توزیع برق شهرستان سنندج در ادامه با اشاره به توسعه شبکه و برقرسانی به متقاضیان شهرک امام حسین(ع) و شهرک بهارستان آساوله، خاطرنشان کرد: در این محدوده نیز با احداث ۳ دستگاه پست ترانسفورماتور، ۱۲۰۰ مترشبکه فشار متوسط هوایی و ۵۱۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، مشکل انشعابات غیرمجاز این مناطق نیز تا حدودی مرتفع شد.

وی اعلام کرد: به این پروژه نیز مبلغ ۶۹۵۰ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت تخصیص یافت.

سلطانی در ادامه اقدامات انجام شده در شهرک دوشان و حسن آباد شهرستان سنندج را شامل احداث  ۸۵۰ متر شبکه فشار ضعیف در دوشان و همچنین احداث ۸۲۵ متر شبکه فشار متوسط و ضعیف هوایی در مسیر جاده حسن آباد به عنبر بزان، با اعتباری بالغ بر ۲۱۰۰ میلیون ریال دانست.

وی در پایان با ذکر اینکه با هوشیاری و دقت کافی، تمامی اقدامات پیشگیرانه لازم در خصوص پایداری شبکه های برق لحاظ شده است، یادآور شد: جهت تحقق این مهم از تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز در زمان رویارویی با بحرانها استفاده خواهد شد.

image_pdfimage_print