تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۱ مرداد ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق شمال سنندج ازتامین برق پروژه شهرک جدیدالاحداث روحانیون(الهیه) با اعتباری بالغ بر 3میلیاردو پنجاه میلیون ریال خبرداد.

به گزارش خبرنگارروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمدآزادحسینی مدیر توزیع برق شمال سنندج در تشریح این خبرگفت: به منظورظرفیت سازی بیشتر برای متقاضیان جدید،پروژه برقرسانی به شهرک روحانیون (الهیه)به اجرادرآمد.

وی در ادامه اذعان داشت: هدف از اجرای این پروژه تامین برق متقاضیان ومشترکین جدید،کاسته شدن طول شبکه فشارضعیف ، بهبودکیفیت ولتاژ تحویلی ،ارتقای پایداری وقابلیت اطمینان شبکه وافزایش رضایتمندی مردم ومشترکان عنوان نمود.

وی درادامه اضافه کرد: این پروژه با احداث ۱۲۴۷مترشبکه فشارمتوسط وضعیف هوایی ونصب یکدستگاه پست هوایی توزیع برق  با قدرت۱۶۰کیلوولت آمپرو همچنین برقراری سرخط جدید فشارضعیف و احداث ۶۵پایه بتنی با اعتباری بالغ بر۳ میلیاردو پنجاه میلیون ریال ازمحل منابع داخلی شرکت به بهره برداری رسید.

لازم به ذکر است شهرک روحانیون دارای۴۵۰ انشعاب خانگی ودرمحدوده پادگان لشکر۲۸واقع شده است.

image_pdfimage_print