تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقSettlement of subscribers of electricity distribution companies

شرح خدمت :

با استفاده از این خدمت مشترکین می توانند صورت حساب خارج از دوره خود را ثبت و پیگیری نمایند

   
:   Service Discription
Using this service, subscribers can register and track their out-of-period bills

متوسط زمان ارائه خدمت : ۸روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض

سوالات متداول

بطور متوسط ۸ روز کاری طوال خواهد کشید .

بله , بر اساس شرایط تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو و صادر می گردد.

 بله مشترک از نتایج فرآیند با مراجعه بخش پیگیری برنامه برق من , مطلع خواهد گردید.

 نخیر در این فرآیند لو.ارم اندازه گیری تست , آخرین صورتحساب برق مصرفی صادر و کل بدهی تسویه می گردد.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱