رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقExamining the request to review the bills of the subscribers of electricity distribution companies

شرح خدمت :
مشترکین می توانند به منظور بررسی صورت¬حساب، درخواست خود را به صورت غیرحضوری ثبت نمایند تا موارد جهت صحیح یا غلط بودن صورتحساب صادره بررسی گردد و در صورت وارد بودن درخواست، قبض اصلاح گردد.

   
:   Service Discription
If the subscriber has a request to reprint the issued invoice (within the specified intervals), he / she can request the issuance of a duplicate receipt and receive it in absentia.

متوسط زمان ارائه خدمت : ۵ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض

سوالات متداول

محاسبه صورتحساب طبق آخرین دستورالعمل ابلاغی شرکت توانیر انجام میگیرد.

گزینه در واقع انتخابی است برای نرخهای دیماند و انرژی نصرفی بدین صورت که مشترک بر اساس رفتار مصرفی برق خود در بازه های زمانی یکسال می تواند تعیین کند که نرخ انرژی بالا و یا دیماند بالای پرداخت نماید بری مثال در مواردی که کارخانه در چند ماه از سال بدلایلی مصرفی کلی داشته باشد و یا بدون مصرف باشد مشترک می تواند برای آن مقاطع زمانی تقاضای گزینه ۱ و یا ۳ بنماید تا نرخ دیماند کمتری را پرداخت نماید و پس از سپری شدن زمان فوق و عوض شدن رفتار مصرفی کارخانه می تواند مجدداً گزینه ۱ را انتخاب نماید.

– آخرین قبض یا رسید پرداختی
– قبض دارای مشکل

پس از ثبت درخواست ، کارشناسان شرکت موارد ذیل را چک کرده و نسبت به تایید یا اصلاح قبض اقدام می کنند:
– چک کردن قرائت صحیح کنتور
– مصارف دوره قبل
– تست کنتور

تعرفه : پس از ثبت درخواست در صورتیکه نوع تعرفه در قبض اشتباه درج شده باشد اصلاح می گردد .
بدهی: بدهی قبلی مشترک مورد بررسی قرار گرفته و پس از بررسی نسبت به تایید یا اصلاح قبض اقدام می شود.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱