رفع خاموشی های مشترکین برقRequest to fix power outages

شرح خدمت :
در این خدمت ، درخواست رفع خاموشی شبکه برق توسط مشترک ثبت و پس از طی فرآیند مربوطه و رفع عیب ، مشترک برقدار می گردد.

   
:   Service Discription
In this service, the request to eliminate the power outage is registered by the subscriber and after the relevant process and troubleshooting, the subscriber is electrified.

متوسط زمان ارائه خدمت : آنی

واحد پاسخگو : معاونت بهره برداری
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول

از طریق شماره بدنه کنتور و جستجوی آن در سامانه میتوان شناسه قبض را دریافت نمود.

 ازطریق تماس با ۱۲۱
– نرم افزار موبایل برق من
– میز خدمت الکترونیک سایت شرکت توزیع نیروی برق

 به محض ثبت درخواست و یا اطلاع رسانی ، همکاران شرکت نسبت به رفع خاموشی اقدام خواهند کرد.

خیر نیازی به پرداخت هزینه نیست. اما در صورتی که خاموشی براثر بدهی مصرفی برق باشد لازم است تسویه بدهی صورتحساب مصرفی اقدام گردد.

 برنامه خاموشی از پیش تعیین شده جهت اجرای تعمیرات پیشگیرانه بر روی شبکه های توزیع بوده و رفع خاموشی های مربوط به آن طبق زمانبندی اعلام شده انجام خواهد شد.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱