رفع خسارت وارده به شبکه برق


Fixing the damage to the electricity network

شرح خدمت :
در صورتی که در حادثه ای ناشی از عملکرد مردم یا حوادث طبیعی خسارتی به شبکه برق وارد شود، در این خدمت مردم می توانند ضمن ثبت مورد خسارت، تصویر محل خسارت را نیز در پیوست ارائه دهند.


   
:   Service Discription
In case of damage to the electricity network in an accident caused by people's actions or natural disasters, in this service, people can register the damage and provide a picture of the place of damage in the appendix.

متوسط زمان ارائه خدمت : ۱۵ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول

در صورتی که در حادثه ای ناشی از عملکرد مردم خسارتی به شبکه برق وارد شود، در این خدمت مردم می توانند ضمن ثبت مورد خسارت، تصویر محل خسارت را در پیوست قرار دهند.

از طریق پورتال شرکت- سامانه برق من -دفاتر پیشخوان

شماره تلفن – آدرس مورد نظر- ارسال عکس از محل خسارت دیده

وب سایت شرکت توزیع – سامانه برق من _ شماره تماس ۱۲۱- دفاتر پیشخوان

حوادث غیر مترقبه -خسارت وارد شده به شبکه بابت برخورد خودرو ، برخورد شئی خارجی- خسارت شبکه در اثر ساخت و ساز
خسارت شبکه در اثر استفاده برق غیرمجاز موقت

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱