تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱ دی ۱۴۰۰

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق کردستان گفت: در صورت دستکاری درلوازم اندازه گیری و مشاهده موارد غیراستاندارد، چنانچه خسارتی ناشی از جریان برق به  لوازم برقی مشترکان بخش های خانگی و تجاری وارد شود، پوشش بیمه ای تعلق نخواهد گرفت لذا ضروریست مشترکان برق از دستکاری لوازم اندازه گیری برقی به جد خودداری نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا خرم معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق کردستان با تاکید بر اینکه مشترکین برق، مسئولیت نگهداری از تجهیزات شرکت توزیع برق را در محل برقراری انشعاب برعهده دارند، گفت: مشترکین حق دستکاری این تجهیزات را ندارند و تنها نمایندگان شرکت توزیع برق که هویت آنان محرزشده باشد می توانند نسبت به دستکاری و یا بازکردن پلمپ و یا تعویض فیوزاین وسایل اقدام کنند.

وی بااشاره به اینکه سالیان گذشته انشعابات غیردیماندی واگذار شده به مشترکان شامل انشعابات ۵آمپر،۱۵آمپربه صورت تک فاز و ۲۵ آمپر به صورت تک فاز و سه فاز بوده است ، افزود : درحال حاضر به دلیل افزایش تجهیزات برقی ونیاز بیشتر به قدرت برق ، انشعابات۱۵ آمپر،۲۵ آمپرو ۳۲ آمپربه صورت تک فاز و سه فاز به مشترکین واگذارمی شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق کردستان بیان کرد: برخی از مشترکین دارای آمپراژهای پایین، به دلیل نیاز بیشتر به قدرت برق اقدام به تعویض فیوز و یاتقویت آن می کنند که این عمل مغایر آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق است.

وی اظهار داشت:در صورت هرگونه دستکاری در لوازم اندازه گیری برق و مشاهده موارد غیراستاندارد اگر خسارتی ناشی از جریان برق به این دسته از مشترکین وارد شود، پوشش بیمه ای به این دسته از مشترکین جهت جبران خسارت تعلق نمی گیرد لذا ضروریست شهروندان از دستکاری تاسیسات برقی به جد خودداری کنند.

خرم از تمامی مشترکانی که به هر دلیل باافزایش  ویاتقویت فیوز ، بیش از قدرت مجاز خودبرق مصرف می کنند خواست تا بامراجعه به مدیریت توزیع برق شهرستانهای تابعه و یا  مراجعه به پورتال شرکت نیروی توزیع برق استان کردستان قسمت میز خدمات الکترونیک، درخواست خودرامبنی برافزایش آمپراژ انشعاب ثبت نمایند.

 وی با تاکید براینکه تمامی مشترکان متعهدوملزم به رعایت قدرت قراردادی یا همان میزان آمپراژ برقی ثبت شده درصورتحساب صادرهستند خاطرنشان کرد : دراین صورت شرکت توزیع برق می تواند خدمات بهتری درزمینه تامین برق مطمئن و پایدار برای تمامی مشترکان ارئه نماید.

خرم دربخش پایانی سخنان خود اذعان داشت  : مشترکان برق باید به این نکته توجه داشته باشند که هزینه های مربوط به افزایش قدرت انشعاب ، صرف توسعه تاسیسات شبکه وبروز رسانی این تجهیزات برای  تامین برق مازاد ( قدرت مجاز ) می شود.

image_pdfimage_print