تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از اجرای طرح جایگزینی سیم مسی به کابل خود نگهدار خبر داد و بیان کرد: تا کنون 14درصد از شبکه فشار ضعیف هوایی به کابل خود نگه دار تبدیل گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، هیوا لهونیان با اعلام این خبر اذعان داشت: از ۵۵۳۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف موجود در استان نزدیک به ۷۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف با اجرای پروژه های تعویض شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدارتبدیل شده است، این در حالی است که پروژه های پوششی نیز به صورت کابل هوایی خود نگهدار احدث می شوند.

وی افزود: با افزایش قیمت جهانی مس و روند رو به گسترش پدیده شوم سرقت شبکه در سراسر کشور متاسفانه زیان هنگفتی به شرکت های توزیع برق وارد میشود، امیدواریم با اجرای  طرح  جایگزینی سیم  مسی به کابل آلومینیوم تا حدودی از سرقت شبکه برق کاسته شود.

لهونیان با اشاره به اینکه در سال ۹۷ بیش از۱۲۰ کیلومتر شبکه استان تجدید آرایش شد و امسال هم  حجم قابل توجهی از شبکه سیمی به کابل خود نگهدار تبدیل می شود تصریح کرد: برای تبدیل شبکه فشار ضعیف برق در نقاط مختلف استان به کابل خودنگهدار ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

لهونیان در ادامه بیان کرد: پروژه های تعویض سیم مسی به کابل خود نگهدار اولین بار از سال ۸۹ کلید خورده و با پایان ۱۸پروژه از این دست با اعتبار۳۷۰ میلیارد ریال تاکنون بیش  از ۷۴۷ کیلومتر از شبکه هوایی سیم مسی تبدیل به کابل خود نگهدار شده اند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در پایان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۹۸۹ کیلومتر از شبکه فشار متوسط  و فشار ضعیف برق استان فرسوده بوده و برای اصلاح و بازسازی آن ۳۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است، همچنین ۱۲۰۰پست توزیع نیز نیاز به اصلاح  و بازسازی دارد.

image_pdfimage_print