معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق کردستان خبرداد: استقرار و اجرایی شدن کامل نظام پیشنهادات در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در راستای بهبود فرآیندها، افزایش بهره وری، ایجاد خلاقیت و پویایی سازمانی

    شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان / اخبار / معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق کردستان خبرداد: استقرار و اجرایی شدن کامل نظام پیشنهادات در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در راستای بهبود فرآیندها، افزایش بهره وری، ایجاد خلاقیت و پویایی سازمانی
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۶ دی ۱۳۹۸

معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق کردستان خبرداد: استقرار و اجرایی شدن کامل نظام پیشنهادات در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در راستای بهبود فرآیندها، افزایش بهره وری، ایجاد خلاقیت و پویایی سازمانی

نظام پیشنهادها به عنوان یکی از زیرسیستم های مدیریتی و بخشی از نظام جامع کیفیت T.Q.M به منظور ایجاد روحیه مشارکت فردی و گروهی در بین کارکنان و همچنین در راستای بهبود فرآیند ها، افزایش بهره وری و ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان  استقرار یافته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان،سرکارخانم عطایی معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق کردستان در تشریح این خبر گفت: نظام پیشنهادات  از سال ۸۸ در شرکت توزیع برق کردستان شکل گرفت و از ابتدای  فرودین ماه سال ۹۲ به صورت الکترونیکی در سطح شرکت استقرار یافته است.

عطایی ضمن بیان اهداف کلی این طرح که همانا؛ نظام تفکر فراگیر، نظام تشکر فراگیر و نظام تذکر پذیری فراگیراست اذعان داشت‌‌: هدف از استقرار و فعالیت نظام پیشنهادات در سطح شرکت تحرک و پویایی، مشارکت کارکنان در مدیریت شرکت و بهره گرفتن از ایده ها و نظرات کارشناسی و مدیریتی همکاران، ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت فرآیندهای سازمان، افزایش حس تعلق سازمانی و بروز خلاقیت ها  است.

وی عمده پیشنهادات دریافتی در ۹ ماهه سالجاری  را به ترتیب در حوزه های منابع انسانی، بهره برداری، برنامه ریزی و مهندسی، مالی و پشتیبانی، فروش و خدمات مشترکین ، روابط عمومی و ارتباطات سازمانی نام برد و افزود:

تا کنون ۱۸۸ پیشنهادتوسط  ۵۹  نفر پرسنل این شرکت تهیه شده و به کارگروه عالی نظام مشارکت ارسال شده است که بالغ بر ۲۰۰ نفرساعت کار کارشناسی بر روی پیشنهادات صورت گرفته است واین شرکت  بابت این تعداد پیشنهاد و همچنین پیشنهادهایی که اجراشده،  پاداشی بالغ بر ۵۴ میلیون  ریال  برای پیشنهاد دهندگان اعطاء کرده است.

ایشان با توجه به میزان تاثیرات پیشنهادات ارائه شده از لحاظ کیفی و کمی افزود:

ارائه این پیشنهادات موجب بهبود شرایط کار و روابط انسانی،تسهیل در کار و بهبود شیوه های مدیریتی شده وهمچنین به لحاظ کمی موجب صرفه جویی در زمان و هزینه ها شده است.

وی در پایان تاکید کرد:نظام پیشنهادات همچنان در راستای حفظ کرامت انسانی ، استفاده از نظرات سازنده ،افزایش بهره وری،ایجاد خلاقیت و پویایی در شرکت با جدیت فعالیت خود را ارائه خواهد داد.

image_pdfimage_print