پس از استقلال شرکت های توزیع، کلیه پروژه های مربوط به شاخه توزیع توسط خود شرکت های توزیع با تاکید بر استفاده از پتانسیل های دانشگاه ها و موسسات دارای مجوز تحقیقاتی از وزارت علوم، اقدام به بررسی، داوری، عقد قرارداد، نظارت و تحویل پروژه می نمایند.

 پروژه ها جهت تصویب باید دارای ۶ خصوصیت ذیل باشند :

  • بر اساس نیاز شرکت تعریف شده باشند
  • کاربردی باشند
  • قابلیت اجرا داشته باشند
  • دارای جنبه تحقیقاتی باشند
  •  تکراری نباشند
  • برای شرکت دارای منفعت اقتصادی باشند

در تایید پروژه ها ۳ محور باید مد نظر باشد :

  • اقتصادی بودن
  • برگشت سرمایه
  • حرفه ای بودن محقق

بر اساس بخشنامه ریاست جمهوری ، فعالیت های تحقیقاتی از مناقصه ای بودن مستثنی می باشند ولی لازم است که قرارداد حتی المقدور با افراد حقوقی باشد تا تضمین انجام پروژه وجود داشته باشد لیکن در صورت صلاحدید کمیته تحقیقات و اطمینان از افراد حقیقی ، می تواند عقد قرارداد با افراد حقیقی نیز انجام یابد در صورت عقد قرارداد با افراد حقوقی و موسسات، نیازی به رعایت آئین نامه معاملات نمی باشد.

ترکیب اعضای کمیته تحقیقات    ( ۵ نفر اصلی و ۶ نفر مدعو)

ردیف

اعضاء کمیته تحقیقات

سمت

۱

آقای مهندس هیوا لهونیان

ریاست کمیته

۲

آقای مهندس فاتح عبدی

عضو کمیته

۳

آقای دکتر صلاح بهرام آرا

عضو دانشگاهی کمیته

۴

آقای جسیم الماسی

عضو کمیته

۵

خانم مهندس شیوا حبیبی

عضو و دبیر کمیته

۶ 

                                         آقای دکتر هادی طاریمرادی                                                          مدعو و عضو دانشگاهی کمیته

۷

                                              آقای دکتر مهرداد غلامی                                                           مدعو و عضو دانشگاهی کمیته
     ۸

آقای مهندس سید محمد فتحی 

مدعو و نماینده معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

     ۹

آقای مهندس هیوا خرم

مدعو و نماینده معاونت فروش و خدمات مشترکین

    ۱۰

آقای کیوان احمدی

مدعو و نماینده منابع انسانی

    ۱۱

خانم مهندس پروین مولودی

مدعو و نماینده معاونت برنامه ریزی و مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸
تاریخ بروزرسانی: ۱۰ فروردین ۱۴۰۱