وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقReconnecting the branches of electricity distribution companies

شرح خدمت :
هر گاه مشترک نیاز به برقراری انشعاب موجود که قطع گردیده است را داشته باشد این درخواست را ارائه می نماید.


   
:   Service Discription
The subscriber submits this request whenever the subscriber needs to establish an existing branch that has been cut off.

متوسط زمان ارائه خدمت : ۴ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول

در صورت انجام تسویه بدهی و اماده بودن محل انشعاب در همان روز وصل انشعاب انجام می گردد.

  در اپلیکیشن برق من در منوی پیگیری ها مراحل انجام کار قابل پیگیری می باشد

درصورتی که قطع انشعاب بدلیل عدم واریز هزینه مصرفی بوده بعد از انجام مراحل تسویه بدهی توسط  واحد اتفاقات شبکه انجام می گردد.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱