تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

مدیر توزیع برق شهرستان قروه گفت: در راستای تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکین بیش از ۲۸۰ کیلومتر شبکه برق معادل ۵۷ درصد کل شبکه فشار ضعیف در این شهرستان اصلاح و به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، فرهاد میمنت آبادی مدیر توزیع برق شهرستان قروه با اشاره به اینکه عمر شبکه توزیع برق در برخی از مناطق شهری و روستایی این شهرستان به بیش از ۳۰ سال نیز می رسد، گفت: تعدادی از خاموشی های ثبت شده هنگام افزایش دمای هوا و در ساعات پیک مصرف برق، ناشی از فرسودگی و عمر بالای شبکه توزیع برق است که منجر به خارج شدن بخشی از تجهیزات شبکه برق از مدار می شود.

وی افزود: بدین منظور بازسازی و نوسازی تجهیزات فرسوده شبکه توزیع برق در دستور کار این مدیریت قرار گرفته که در همین راستا از مجموع ۴۹۷ کیلومتر شبکه فشار ضعیف موجود در این شهرستان تاکنون بیش از ۲۸۰ کیلومتر آن معادل ۵۷ درصد کل شبکه به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

مدیرتوزیع برق شهرستان قروه در ادامه افزود: از این میزان تبدیل شبکه قریب به ۱۴۴ کیلومتر آن در مناطق شهری و ۱۳۷ کیلومتر نیز مربوط به نواحی روستایی بوده است.

 وی افزود: بیش از ۱۳۵ کیلومتر شبکه فرسوده تبدیل شده به کابل خودنگهدار در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.

میمنت آبادی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح اولویت با مناطقی بود که بیشتر مورد سرقت قرار می گرفت، اظهار داشت: سرقت تجهیزات شبکه که قطعی در شبکه را به دنبال دارد علاوه بر تحمیل خسارت زیاد به شبکه توزیع برق، خسارات زیادی نیز به لوازم برقی شهروندان وارد می کند.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح بیش از ۹۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال اعتبار صرف شده که اجرای این حجم از پروژه نسبت به مدت زمان  مشابه درسال قبل نشان از توجه ویژه به اجرای پروژه های شاخص در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان دارد که امسال نیز این امر با جدیت تمام جهت تامین برق مطمئن و پایدار برای شهروندان تدوام خواهد داشت.

image_pdfimage_print