اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقCorrection of subscriber information of power distribution companies

شرح خدمت :
مشترک می تواند برخی اطلاعات خود را از طریق این خدمت به شکل غیرحضوری اصلاح کند. در حال حاضر، امکان اصلاح موارد زیر: • کدملی • تلفن • آدرس • تلفن همراه برای مشترک، در صورتی که درخواست فاقد بار مالی و حقوقی باشد، وجود دارد.

   
:   Service Discription
The subscriber can correct some of his / her information in absentia through this service. At present, it is possible to modify the following: • National • Telephone • Address • Mobile phone for the subscriber, if the request has no financial or legal burden.

متوسط زمان ارائه خدمت : ۱ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول

اپلیکیشن برق من/ ساپا (سایت)/ دفاتر پیشخوان دولت

خیر- یکی از خدماتی می باشد که در شرکت های توزیع نیاز به واریز هزینه نمی باشد

از زمان ثبت درخواست ارائه خدمت به مدت ۲ روز می باشد

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱