تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقTesting and replacing meters of electricity distribution companies

شرح خدمت :
پس از خرید و فروش قطعی ملک مسکونی یا تجاری، آخرین مالک می بایست این درخواست را ارائه نماید که می توان درخواست آن را از طریق این خدمت ارائه نمود.


   
:   Service Discription
After the final purchase and sale of residential or commercial property, the last owner must submit this request, which can be submitted through this service.

متوسط زمان ارائه خدمت : ۴ روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

سوالات متداول
  • از طریق اپلیکیشن برق من
  • مراجعه به دفاتر پیشخوان
  • تکمیل فرم درخواست
  • ارائه آخرین صورتحساب پرداخت شده

از طریق اپلیکیشن برق من در بخش خدمات مشترکین گزینه آزمایش کنتور،  شناسه قبض خود را ثبت نمایند.

باتوجه به اینکه کلیه هزینه ها و خسارات ناشی از دستکاری در لوازم اندازه گیری از مشترک دریافت می گردد و در صورت لزوم تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد، در صورت مشاهدۀ چنین مواردی لطفا با واحد بازرسی شرکت توزیع نیروی برق تماس بگیرید.

در صورت معیوب شدن کنتور و تأیید عدم عملکرد صحیح کنتور توسط شرکت توزیع نیروی برق

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱