ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برقProvide records of consumption and payment of subscribers of power distribution companies

شرح خدمت :
مشترکین با استفاده از این خدمت سوابق مصارف و صورت حساب خود را می توانند مشاهده نمایند.

   
:   Service Discription
Subscribers can view their usage records and bills using this service

متوسط زمان ارائه خدمت : آنی

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین
 

شماره تماس واحد پاسخگو: ۳۳۱۶۳۷۷۰ -۰۸۷

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی   نیمه الکترونیکی   مراجعه حضوری

مدارک لازم : شناسه قبض

سوالات متداول

نوع صورتحساب، سال و دوره ، تاریخ قرائت قبلی و فعلی صورتحساب، تعداد روز، میزان مصرف تعرفه اوج بار- میان باری و کم باری، جمع مصرف، متوسط مصرف و مبلغ قابل پرداخت و …

بله . نمودار متوسط مصرف در بازه چند ساله به صورت خطی و به تفکیک هر دوره قابل مشاهده است.

بله ، نام بانکی که از طریق آن صورتحساب پرداخت شده و همچنین نحوه پرداخت (تلفنبانک، ATM، POS و …) نمایش داده می شود

تاریخ صورتحساب، مبلغ صورتحساب، بدهی قبلی، مبلغ قابل پرداخت، مبلغ وصولی، تاریخ پرداخت، تاریخ اعمال، بانک، نحوه پرداخت، نام شعبه و …

بله امکان خروجی اکسل و پی دی اف از اطلاعات نمایش داده شده وجود دارد.

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ بروزرسانی: ۲ خرداد ۱۴۰۱